ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
«Ջերմ օջախ»
Հաշվե´ք Ձեր բնակարանի ակնկալվող էներգախնայողությունը և պլանավորե´ք էներգաարդյունավետ վերանորոգումը
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Ժամկետ
60 ամիս
Ապահովման միջոց
Առանց գրավ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
13%
Նվազագույն գումար
275 000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար
3 000 000 ՀՀ դրամ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
15,19%
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 22.10.2019 11:22