ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
ACBA Federation հաշվարկային քարտ
ACBA Federation քարտերը տրամադրվում են միայն ԳՓՄՄ * անդամներին: ACBA Federation քարտը հանդիսանում է ARCA վճարահաշվարկային համակարգի քարտ, որը կարող է օգտագործվել Հայաստանի տարածքում Ձեր քարտային հաշվին առկա գումարներից կանխիկի ստացման, վճարումներ կատարելու, ինչպես նաև տեղական ինտերնետային կայքերում վճարումներ իրականացնելու նպատակով:
Քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմանները
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Վարկային գծի անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 17.9%, ԱՄՆ դոլար՝ 15.9%
Վարկային գծի փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 19.19%, ԱՄՆ դոլար՝ 17.81%
Սպասարկման միջնորդավճար՝
անվճար
Կանխիկացման միջնորդավճար՝
0%
Քարտի գործողության ժամկետ՝
60 ամիս
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 02.09.2019 15:28