ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Ռեեստրի վարում
Սույն ծառայությունը նախատեսված է անվանական արժեթղթեր թողարկած ցանկացած կազմակերպության համար: Դրանք են բաժնետիրական ընկերությունները և պարտատոմսեր թողարկած ցանկացած կազմակերպաիրավական ձև ունեցող կազմակերպությունները:

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարամցվել է ՝ 11.08.2020 16:33
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Հեռ.` (+374 10) 31 88 88
Ֆաքս` (+374 10) 54 34 85
Էլ.-փոստ` acba@acba.am